Adatkezelési tájékoztató

A Silver Frog Kft. a weboldal kapcsán kezelt személyes adataira vonatkozóan az alábbiakról kívánja Önt tájékoztatni.
A Silver Frog Kft. (székhelye: 1133 Budapest, Pannónia u. 102., adószám: 14497449-2-41; cégjegyzékszám: 01-09-906471) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak alapján kezeli az Ön személyes adatait.
 

1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

Az Adatkezelő a Silver Frog Kft.
Az Adatkezelő tulajdonában lévő és üzemeltetett honlap: silverfrog.hu
A Silver Frog Kft. adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki, mivel az adatkezelés mértéke nem teszi szükségessé.
Adat kezelési kérdések kapcsán kereshető kapcsolattartó:
 • név: Gaál Tamás
 • e-mail cím: adatkezeles[kukac]silverfrog[pont]hu
   

2. Az álláspályázat kapcsán kezelt személyes adatok

Az adatkezelés jogalapjai, céljai
Amennyiben elküldi a Silver Frog Kft. részére önéletrajzát, egyéb személyes adatait tartalmazó dokumentációit, úgy a meghirdetett álláspályázat betöltésének elbírálása céljából önként, illetve kifejezetten hozzájárul a beküldött dokumentumok, nevének és elektronikus levelezési címének a Silver Frog Kft. általi kezeléséhez.
A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama
Az önéletrajzok, egyéb kapcsolódó dokumentációk jellemzően az alábbi adatokat tartalmazzák: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, iskolai tanulmányok, korábbi munkahelyek, végzettségek, képességek, referenciák, megpályázott munkakörök, bérigény.
Az Ön hozzájárulása a pályázati anyagának megküldésétől az adott pozíció betöltéséig szól. Ön a hozzájárulását adatkezelőnk elérhetőségén bármikor visszavonhatja.  Az adatokat a pozíció betöltése vagy hozzájárulásának visszavonása után azonnal töröljük. Tájékoztatni szeretnénk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.
A személyes adatok címzettjei
A rögzített személyes adatokat kizárólag a társaságnál a pozíció elbírálásában résztvevő, emberi erőforrás területén dolgozó munkatársak ismerhetik meg. Az adatokat a saját szerveren tároljuk, az önéletrajz, egyéb dokumentumok az info[kukac]silverfrog[pont]hu címre érkeznek.
 

3. A sikertelen álláspályázat kapcsán kezelt személyes adatok

Az adatkezelés jogalapjai, céljai
A Silver Frog Kft. részére elküldte önéletrajzát, egyéb személyes adatait tartalmazó dokumentációit, így önként, illetve kifejezetten hozzájárul a beküldött dokumentumok, nevének és elektronikus levelezési címének kezeléséhez, hogy azokat egy esetlegesen megüresedő jövőbeni pozíció betöltésének elbírálása céljából fel tudjuk használni.
A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama
Az önéletrajzok, egyéb kapcsolódó dokumentációk jellemzően az alábbi adatokat tartalmazzák: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, iskolai tanulmányok, korábbi munkahelyek, végzettségek, képességek, referenciák, megpályázott munkakörök, bérigény.
Az adatokat a Silver Frog Kft. kizárólag a jelen tájékoztató levél dátumától számított 12 hónapig kezeli, azonban Ön a hozzájárulását adatkezelőnk elérhetőségén ezen időtartam lejárta előtt bármikor visszavonhatja. Tájékoztatni szeretnénk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.
Az adatokat 12 hónapig, vagy hozzájárulásának visszavonásig kezeljük, ez után töröljük.
A személyes adatok címzettjei
A rögzített személyes adatokat kizárólag a társaságnál a pozíció elbírálásában résztvevő, emberi erőforrás területén dolgozó munkatársak ismerhetik meg. Az adatokat a saját szerveren tároljuk, az önéletrajz, egyéb dokumentumok az info[kukac]silverfrog[pont]hu címre érkeznek.
 

4. A weboldalon megadott elérhetőségeink kapcsán kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztató

Az adatkezelés jogalapjai, céljai
A kezelt személyes adatok jogalapja az Ön önkéntes, hozzájáruláson alapuló nyilatkozata.  Az adatokat az Ön beazonosítása, illetve az Önnek történő visszajelzés érdekében kezeljük.
A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama
A kapcsolatfelvétel során a nevet, email címet, illetve telefonszámot kezeljük. Az adatok kezelése az adott megkeresés lezárásáig tart.
A hozzájárulását a lenti elérhetőségeink bármelyikén bármikor visszavonhatja. Tájékoztatni szeretnénk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.
A személyes adatok címzettjei
A megadott adatokhoz a szolgáltató értékesítéssel foglalkozó munkatársai az üzenetben jelzettek / kértek teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá.
 

5. A sütikre vonatkozó tájékoztató

Sütik és webjelzők
A süti betűkből és számokból álló kis információs csomag. A webszerver a sütit automatikusan megküldi a látogató böngészőjének a honlap első alkalommal történő meglátogatásakor. A látogató számítógépe vagy mobil eszköze eltárolja a sütit a sütit elhelyező személy által meghatározott időtartamig.
A böngésző a honlap következő alkalommal történő meglátogatásakor visszaküldi a sütit a webszerver részére. A webszerver a megküldött adatok alapján azonosítani tudja a sütit küldő számítógépet vagy mobil eszközt és az adott eszköz által megküldött sütiket össze tudja kapcsolni.
A süti a honlapon történt látogatások között folytatott tevékenységre vonatkozó információt szolgáltat a webszerver részére.
A webjelző a honlapon elhelyezett kis méretű, általában észrevehetetlen, kép. A webjelzők elhelyezésével a látogató honlapon végzett műveletei követhetők és a nyert adatokból statisztika készíthető.
A Silver Frog Kft. sütiket és webjelzőket helyez el a honlapon annak érdekében, hogy felismerje azon személyt, aki a honlapot korábban már meglátogatta; feltérképezze a látogató érdeklődési körét; javítsa a látogató felhasználói élményét és személyre szabott hirdetéseket jelentessen meg a látogató részére, továbbá a honlap biztonságának javítása érdekében.
Az adatkezelés jogalapjai, céljai
Az adatok kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet bármikor az internetes böngésző megfelelő beállításaival adhat meg vagy utasíthat vissza.
Az adatkezelés célja a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, illetve a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.
A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés egyedi azonosítószámokra, dátumokra, időpontokra terjed ki. Az érintettek köre a weboldalt látogatók, illetve a felhasználók.
 
Süti megnevezése Süti céljának meghatározása Lejárat dátuma
local_storage_support_test A honlap gyorsabb betöltését segíti állandó
_ga Egyedi mérő kód, ami statisztikai adatokat generál a honlap használatával kapcsolatban 2 év
_gat A Google Analytics által használt mérő kód gyorsító munkamenet
_gid Egyedi mérő kód, ami statisztikai adatokat generál a honlap használatával kapcsolatban 2 év
_icl_current_language A felhasználó által preferált nyelvbeállítást ellenőrzi 1 nap
__widgetsettings Honlap megjelenését segíti elő állandó
_fbp Hirdetés megjelenését támogatja 3 hónap
ads/ga-audiences Felhasználó elkötelezettség támogató munkamenet
fr Facebook hirdetési megjelenés támogatás 3 hónap
IDE Google Analytics támogatás 2 év
pagead/1p-user-list/# Google Analytics támogatás munkamenet
test_cookie Böngésző azonosítás 1 nap
tr Facebook hirdetési megjelenés támogatás munkamenet
cmp999810288 Google Analytics támogatás 30 nap

A személyes adatok címzettjei
A rögzített adatokat a Silver Frog Kft. alkalmazottai kezelik. A sütikkel rögzített adatok kapcsán automatizált döntéshozatalt nem végzünk, harmadik személytől Önre vonatkozóan nem gyűjtünk személyes adatokat.
 

6. A 16. évnél fiatalabb személyek személyes adatainak kezelése

A 16. életévét be nem töltött személy személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.
 

7. Az Ön jogai

 • Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Silver Frog Kft.-től az általunk kezelt, jelen tájékoztatóban is nevesített Önre vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. (mindegyik adatkezelés esetében)
 • Ön bármikor jogosult kérni a Silver Frog Kft.-től, hogy helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait. (mindegyik adatkezelés esetében)
 • Ön bármikor jogosult kérni társaságunktól, hogy a rendelkezésünkre álló elektronikus formában kezelt személyes adatait Önnek, illetve más adatkezelő részére általánosan használt formátumban átadjuk. (mindegyik adatkezelés esetében)
 • Ön bármikor jogosult kérni a Silver Frog Kft.-től, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a Silver Frog Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében kezelheti. Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha
  • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,
  • az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi,
  • a Silver Frog Kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy
A Silver Frog Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően. (mindegyik adatkezelés esetében)
 • Ön bármikor jogosult kérni a Silver Frog Kft.-től, hogy töröljük az Ön személyes adatait. A Silver Frog Kft. törli az Ön személyes adatait, ha
  • a Silver Frog Kft.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte,
  • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
  • a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy
  • a Silver Frog Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.
A Silver Frog Kft. az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeket azok benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja, annak megalapozottságáról döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. (mindegyik adatkezelés esetében)
 

8. Panaszkezelés

 • Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatait a Silver Frog Kft. nem a tájékoztatóban jelzetteknek megfelelően kezelte, illetve a jogait maradéktalanul nem tudta érvényesíteni, úgy kérném, hogy az adatvédelmi tisztviselőnk fenti elérhetőségeinek bármelyikén vegye fel velünk a kapcsolatot.
 • A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén a hatósághoz az alábbi elérhetőségen nyújthatja be a panaszát:
Hatóság:               Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím:  1530 Budapest, Pf.: 5
Cím:                        1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:                 +36 (1) 391-1400
Fax:                         +36 (1) 391-1410
E-mail cím:          ugyfelszolgalat[kukac]naih[pont]hu
 • Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

Partnereink

boy

Társadalmi szerepvállalás

Hiszünk abban, hogy az értékes dolgokat támogatni kell. Azt tartjuk értékesnek, ami az emberek mindennapi életéhez képes hozzátenni valamit, ami támogatja fejlődésüket és megnyitja előttük a világot. Azokat a kezdeményezéseket támogatjuk, amelyek megfelelnek ezen kritériumoknak.

Bővebben